خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب تفکر نامطمئن

زندگی بزرگترین شرط‌بندی و قمار دنیاست
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب تفکر نامطمئن
خلاصه کتاب تفکر نامطمئن
خلاصه کتاب
تفکر نامطمئن
زندگی بزرگترین شرط‌بندی و قمار دنیاست آنی دوک
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم