خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب مثبت نگری سمی

تظاهر به خوشحالی نکن
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا امید اشوری
یاد گرفتم مثبت نگره سمی نباشم و در موقع ناراحتی چه کاری انجام بدم
خلاصه کتاب مثبت نگری سمی
خلاصه کتاب
مثبت نگری سمی
تظاهر به خوشحالی نکن وایتنی گودمن
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا امید اشوری
یاد گرفتم مثبت نگره سمی نباشم و در موقع ناراحتی چه کاری انجام بدم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم