خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب مثبت نگری سمی

تظاهر به خوشحالی نکن
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا ریحانه شهپری
خیلی برنامه خوبیه ولی کاش رایگان بود
chekida | چکیدا فاطمه متقی
خیلی عالی
chekida | چکیدا مینا مسیبی
به دلیل داشتن تجربه مشابه با خانواده ای که پسرشون رو از دست داده بودن واقعا لمس کردم که کاش افراد بیشتری از این دست کتاب ها مطالعه کنند تا شاید در مواجه با شرایط سخت فرضیه های مثبت نگرانه خودشون رو به دیگران تحمیل نکنند
خلاصه کتاب مثبت نگری سمی
خلاصه کتاب
مثبت نگری سمی
تظاهر به خوشحالی نکن وایتنی گودمن
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا ریحانه شهپری
خیلی برنامه خوبیه ولی کاش رایگان بود
chekida | چکیدا فاطمه متقی
خیلی عالی
chekida | چکیدا مینا مسیبی
به دلیل داشتن تجربه مشابه با خانواده ای که پسرشون رو از دست داده بودن واقعا لمس کردم که کاش افراد بیشتری از این دست کتاب ها مطالعه کنند تا شاید در مواجه با شرایط سخت فرضیه های مثبت نگرانه خودشون رو به دیگران تحمیل نکنند
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم