خلاصه کتاب مثبت نگری سمی

تظاهر به خوشحالی نکن
۳۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا هلیا رحمانی
من به شنیدن این کتاب واقعا نیاز داشتم چون چند وقت بود به این فکر میکردم وقتی ناراحتم چرا باید حس ناراحتیمو سرکوب کنم اتفاقا وقتی قبولش میکنم و به خاطرش گریه میکنم یا اخمام تو همه حس بهتری دارم تا وقتی میخوام به روی خودم نیارم مرسی چکیدا
chekida | چکیدا Mohammad Reza Gerami
کتاب جالبی بود نکته های خوبی میگفت که واقعا خوبه که یادمون باشه و واقعا کاش بعضی ها این کتابو بخونن یکمی تغییر بدن رفتار و حرفاشونو😅🤦. و اینکه کتاب نیومد کل مثبت نگری رو زیر سوال ببره و فقط اون قسمتی ازش که ضعف داشت رو نقد کرد دوست داشتم
chekida | چکیدا نیلوفر ایمان بخش
دوسش داشتم:) واقعا شنیدنش بر همگان توصیه میشه مخصوصاً الان که خیلیا رفتن سمت و سوی مثبت باش و انرژی مثبت و حرف های تو خالی و پوچی مثل اگر ذهنت رو سمت مثبت نبری قربانی هستی و... که فقط ماست مالی کردن مشکلات و احساسات آدمهاست
خلاصه کتاب مثبت نگری سمی
خلاصه کتاب
مثبت نگری سمی
تظاهر به خوشحالی نکن وایتنی گودمن
۳۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا هلیا رحمانی
من به شنیدن این کتاب واقعا نیاز داشتم چون چند وقت بود به این فکر میکردم وقتی ناراحتم چرا باید حس ناراحتیمو سرکوب کنم اتفاقا وقتی قبولش میکنم و به خاطرش گریه میکنم یا اخمام تو همه حس بهتری دارم تا وقتی میخوام به روی خودم نیارم مرسی چکیدا
chekida | چکیدا Mohammad Reza Gerami
کتاب جالبی بود نکته های خوبی میگفت که واقعا خوبه که یادمون باشه و واقعا کاش بعضی ها این کتابو بخونن یکمی تغییر بدن رفتار و حرفاشونو😅🤦. و اینکه کتاب نیومد کل مثبت نگری رو زیر سوال ببره و فقط اون قسمتی ازش که ضعف داشت رو نقد کرد دوست داشتم
chekida | چکیدا نیلوفر ایمان بخش
دوسش داشتم:) واقعا شنیدنش بر همگان توصیه میشه مخصوصاً الان که خیلیا رفتن سمت و سوی مثبت باش و انرژی مثبت و حرف های تو خالی و پوچی مثل اگر ذهنت رو سمت مثبت نبری قربانی هستی و... که فقط ماست مالی کردن مشکلات و احساسات آدمهاست
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم