خلاصه کتاب مثبت نگری سمی

تظاهر به خوشحالی نکن
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا معصومه دهقانی
من که خیلی دوست داشتم این رو. چون من واقعا یک آدم پوکر داشتم میشدم به اشتباه، این ارزشمند که فهمیدم باید به احساساتم بچسبم تا واقع بین باشم. ممنون
chekida | چکیدا مهناز سرداری
خیلی خوب بود. نظرم در مورد مثبت اندیشی تغییر کرد
chekida | چکیدا امید اشوری
یاد گرفتم مثبت نگره سمی نباشم و در موقع ناراحتی چه کاری انجام بدم
خلاصه کتاب مثبت نگری سمی
خلاصه کتاب
مثبت نگری سمی
تظاهر به خوشحالی نکن وایتنی گودمن
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا معصومه دهقانی
من که خیلی دوست داشتم این رو. چون من واقعا یک آدم پوکر داشتم میشدم به اشتباه، این ارزشمند که فهمیدم باید به احساساتم بچسبم تا واقع بین باشم. ممنون
chekida | چکیدا مهناز سرداری
خیلی خوب بود. نظرم در مورد مثبت اندیشی تغییر کرد
chekida | چکیدا امید اشوری
یاد گرفتم مثبت نگره سمی نباشم و در موقع ناراحتی چه کاری انجام بدم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم