خلاصه کتاب تلاش برای تقلا نکردن

بینش خاص چین باستان برای زندگی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا محمد قاسمی
شنیدنی و جالب بود .و همچنین معتقدم راهکارهای ذکر شده در کتاب ارزش امتحان کردن داره.
chekida | چکیدا یوسف پویان
مخلص کلام ؛ حرص نخور بسپرش دست اون بالایی خودش ردیف می کنه😊
خلاصه کتاب تلاش برای تقلا نکردن / ترجمه کتاب trying not to try
خلاصه کتاب
تلاش برای تقلا نکردن
بینش خاص چین باستان برای زندگی ادوارد اسلینگرلند
۲۶ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا محمد قاسمی
شنیدنی و جالب بود .و همچنین معتقدم راهکارهای ذکر شده در کتاب ارزش امتحان کردن داره.
chekida | چکیدا یوسف پویان
مخلص کلام ؛ حرص نخور بسپرش دست اون بالایی خودش ردیف می کنه😊
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم