خلاصه کتاب طریقت ذن

تاریخچه و اصول فلسفه‌ی شرقیِ ذن
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۲.۳
chekida | چکیدا فیصل چاووشی
با اینکه تازه بعد از مدتها شروع کردم کتابخوانی رو . ولی این کتاب پیجیده محک خوبی بود واسم و اطلاعات خوبی رو بهم منتقل کرد
chekida | چکیدا غزل نصیری
خلاصه جالبی بود...
chekida | چکیدا آزاده وکیل زاده
چندان مفید نبود.
خلاصه کتاب طریقت ذن از آلن واتس در چکیدا
خلاصه کتاب طریقت ذن از آلن واتس در چکیدا
خلاصه کتاب
طریقت ذن
تاریخچه و اصول فلسفه‌ی شرقیِ ذن آلن واتس
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۲.۳
chekida | چکیدا فیصل چاووشی
با اینکه تازه بعد از مدتها شروع کردم کتابخوانی رو . ولی این کتاب پیجیده محک خوبی بود واسم و اطلاعات خوبی رو بهم منتقل کرد
chekida | چکیدا غزل نصیری
خلاصه جالبی بود...
chekida | چکیدا آزاده وکیل زاده
چندان مفید نبود.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم