خلاصه کتاب طریقت ذن

تاریخچه و اصول فلسفه‌ی شرقیِ ذن
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا غزل نصیری
خلاصه جالبی بود...
خلاصه کتاب طریقت ذن از آلن واتس در چکیدا
خلاصه کتاب طریقت ذن از آلن واتس در چکیدا
خلاصه کتاب
طریقت ذن
تاریخچه و اصول فلسفه‌ی شرقیِ ذن آلن واتس
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا غزل نصیری
خلاصه جالبی بود...
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم