خلاصه کتاب غیرخودی باش

عجیب‌بودن نقطه قوته نه نقطه ضعف
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب غیرخودی باش / ترجمه کتاب Wierd
خلاصه کتاب غیرخودی باش / ترجمه کتاب Wierd
خلاصه کتاب
غیرخودی باش
عجیب‌بودن نقطه قوته نه نقطه ضعف اولگا کازان
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم