خلاصه کتاب وقتی همه چیز فرو می پاشد

چطور از برهه‌های سختِ زندگی عبور کنیم
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا فاطمه کلائی
بسیار روان وکاربردی بود.سپاس
chekida | چکیدا امید اخلاصی
کتاب خوبی است عالی حیف که نمیشه خلاصه. را دانلود کرد
chekida | چکیدا سید محمد باقرآبادی
خوب بود ممنون
خلاصه کتاب وقتی همه چیز فرو میپاشد
خلاصه کتاب وقتی همه چیز فرو میپاشد
خلاصه کتاب
وقتی همه چیز فرو می پاشد
چطور از برهه‌های سختِ زندگی عبور کنیم پما چودرون
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا فاطمه کلائی
بسیار روان وکاربردی بود.سپاس
chekida | چکیدا امید اخلاصی
کتاب خوبی است عالی حیف که نمیشه خلاصه. را دانلود کرد
chekida | چکیدا سید محمد باقرآبادی
خوب بود ممنون
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم