خلاصه کتاب وقتی همه چیز فرو می پاشد

چطور از برهه‌های سختِ زندگی عبور کنیم
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا سید عرفان فخری
به نظرم خیلی تاثیر گذار نیست و مواردی رو میگه که اکثرا تو زندگی بهش پی بردن
chekida | چکیدا امید اخلاصی
کتاب خوبی است عالی حیف که نمیشه خلاصه. را دانلود کرد
chekida | چکیدا فاطمه کلائی
بسیار روان وکاربردی بود.سپاس
خلاصه کتاب وقتی همه چیز فرو میپاشد
خلاصه کتاب وقتی همه چیز فرو میپاشد
خلاصه کتاب
وقتی همه چیز فرو می پاشد
چطور از برهه‌های سختِ زندگی عبور کنیم پما چودرون
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا سید عرفان فخری
به نظرم خیلی تاثیر گذار نیست و مواردی رو میگه که اکثرا تو زندگی بهش پی بردن
chekida | چکیدا امید اخلاصی
کتاب خوبی است عالی حیف که نمیشه خلاصه. را دانلود کرد
chekida | چکیدا فاطمه کلائی
بسیار روان وکاربردی بود.سپاس
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم