خلاصه کتاب هرجا روید مقصد همانجاست

راهنمای گام‌به‌گام برای مایندفولنس و ذهن‌آگاهی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا پگاه کریمی
بسیار مفید و کاربردی
chekida | چکیدا علی ملکی
خوب بود
خلاصه کتاب هرجا روید مقصد همانجاست / هرکجا که بروی همان جایی
خلاصه کتاب
هرجا روید مقصد همانجاست
راهنمای گام‌به‌گام برای مایندفولنس و ذهن‌آگاهی جان کابات زین
۳۲ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا پگاه کریمی
بسیار مفید و کاربردی
chekida | چکیدا علی ملکی
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم