خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب ذهن کاملا نو

چرا آینده از آنِ راست‌مغزها هست؟
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب ذهن کاملا نو
خلاصه کتاب
ذهن کاملا نو
چرا آینده از آنِ راست‌مغزها هست؟ دنیل اچ پینک
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم