خلاصه کتاب ذهن کاملا نو

چرا آینده از آنِ راست‌مغزها هست؟
۲۷ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا زهرا جعفری پناه
این خلاصه، خیلی خوب و کاربردی بود. تشکر
chekida | چکیدا سعید دهقانی
تلفظ عنوان کتاب رو غلط گفته شده
chekida | چکیدا لیلا ذوالفقاری
تشکر از تیم چکیدا
خلاصه کتاب ذهن کاملا نو
خلاصه کتاب
ذهن کاملا نو
چرا آینده از آنِ راست‌مغزها هست؟ دنیل اچ پینک
۲۷ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا زهرا جعفری پناه
این خلاصه، خیلی خوب و کاربردی بود. تشکر
chekida | چکیدا سعید دهقانی
تلفظ عنوان کتاب رو غلط گفته شده
chekida | چکیدا لیلا ذوالفقاری
تشکر از تیم چکیدا
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم