خلاصه کتاب دنیا تا دیروز

از اجداد اولیه‌مون چه چیزهایی رو یاد می‌گیریم؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا دیاکو حبیبی
خوب
خلاصه کتاب دنیا تا دیروز
خلاصه کتاب دنیا تا دیروز
خلاصه کتاب
دنیا تا دیروز
از اجداد اولیه‌مون چه چیزهایی رو یاد می‌گیریم؟ جرد دایموند
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا دیاکو حبیبی
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم