خلاصه کتاب تاریخچه صفر

صفر فقط یه عدده؟
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا شایان شیروانی
خیلی باحال بود!!😍
خلاصه کتاب تاریخچه صفر در چکیدا
خلاصه کتاب تاریخچه صفر در چکیدا
خلاصه کتاب
تاریخچه صفر
صفر فقط یه عدده؟ چارلز سیف
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا شایان شیروانی
خیلی باحال بود!!😍
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم