خلاصه کتاب شیوه ارسطو

تغییر زندگی به‌کمک خرد باستان
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا حامد فیاض
خیلی خوب بود، خلاصه ای کامل و بدرد بخور، استدلال، تحلیل و نتیجه گیری درست.
chekida | چکیدا Mohammad RST
خیلی خوب بود
خلاصه کتاب شیوه ارسطو
خلاصه کتاب شیوه ارسطو
خلاصه کتاب
شیوه ارسطو
تغییر زندگی به‌کمک خرد باستان ایدیت هال
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا حامد فیاض
خیلی خوب بود، خلاصه ای کامل و بدرد بخور، استدلال، تحلیل و نتیجه گیری درست.
chekida | چکیدا Mohammad RST
خیلی خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم