خلاصه کتاب هنر زندگی کردن

لذت‌بردن از زندگی با خرد باستان
۳۵ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا علی ملکی
عالی🌹❤️
chekida | چکیدا معصوم
عالی بود؛ مخصوصا از خلاصه‌ی صوتی‌ش خیلی لذت بردم. یه خسته نباشید جانانه به تیم چکیدا^_^
chekida | چکیدا رضا ایرجی
خوب بود
خلاصه کتاب هنر زندگی کردن از اپیکتتوس / کتاب اپیکتتوس
خلاصه کتاب
هنر زندگی کردن
لذت‌بردن از زندگی با خرد باستان اپیکتتوس
۳۵ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا علی ملکی
عالی🌹❤️
chekida | چکیدا معصوم
عالی بود؛ مخصوصا از خلاصه‌ی صوتی‌ش خیلی لذت بردم. یه خسته نباشید جانانه به تیم چکیدا^_^
chekida | چکیدا رضا ایرجی
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم