خلاصه کتاب فراسوی نیک و بد

ارزش‌های فعلیِ خودت رو به چالش بکش!
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا مینو سجادی
نظرم در مورد خلاصه کتاب اینه که ،اولا ناقص بود و همه‌ی قسمتها رو پوشش نمی‌داد مثل نظر نیچه در مورد زنان،سوسیالیسم و دمکراسی،فلسفه‌ی انگلیسی و... دوم اینکه،زبان محاوره وتا حدی کودکانه‌ی کتاب خیلی آزاردهنده بود.
chekida | چکیدا arman جواهری
اولا یه تشکر ویژه بابت مجموعه عالی و مطالب مفید و کاربردی شما🙏🙏🙏🙏.من خودم یه چرایهای تو ذهنم بود که بهش رسیدم 🌹🌹🌹
chekida | چکیدا شایان شیروانی
عالی بود!! نیچه قشنگ از مسیحیت انتقاد اساسی کرده
خلاصه کتاب فراسوی نیک و بد / خلاصه کتاب فراسوی خیر و شر / جملات کتاب فراسوی نیک و بد از نیچه در چکیدا
خلاصه کتاب فراسوی نیک و بد / خلاصه کتاب فراسوی خیر و شر / جملات کتاب فراسوی نیک و بد از نیچه در چکیدا
خلاصه کتاب
فراسوی نیک و بد
ارزش‌های فعلیِ خودت رو به چالش بکش! فریدریش نیچه
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا مینو سجادی
نظرم در مورد خلاصه کتاب اینه که ،اولا ناقص بود و همه‌ی قسمتها رو پوشش نمی‌داد مثل نظر نیچه در مورد زنان،سوسیالیسم و دمکراسی،فلسفه‌ی انگلیسی و... دوم اینکه،زبان محاوره وتا حدی کودکانه‌ی کتاب خیلی آزاردهنده بود.
chekida | چکیدا arman جواهری
اولا یه تشکر ویژه بابت مجموعه عالی و مطالب مفید و کاربردی شما🙏🙏🙏🙏.من خودم یه چرایهای تو ذهنم بود که بهش رسیدم 🌹🌹🌹
chekida | چکیدا شایان شیروانی
عالی بود!! نیچه قشنگ از مسیحیت انتقاد اساسی کرده
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم