خلاصه کتاب دنیای دوپامین

پیداکردن تعادل در عصر زیاده‌روی‌ها
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا فاطمه کاظمی
کتاب خیلی خوب پیش رفت اما یه چیزی که من درآخر متوجه نشدم اینه دقیقا حالا باید برای حفظ تعادل چیکار کنیم فکر میکنم باید بریم به سمت کنترل و دنبال راه فرار نگردیم اما حس میکنم کاش این بخش رو یکم بیشتر باز میکرد و شفاف تر درموردش صحبت میکرد
chekida | چکیدا ایوب قادری
به نظرم اول کتاب دوپامین با خواص شگفت انگیز رو بخونید بعد بیاین این کتاب رو مطالعه کنین. کتاب خوبی بود لذت بردم
chekida | چکیدا فاطمه ترابی
کتاب خوبی بود؛ یه جمله‌‌ای هم داشت که بنظرم جالب اومد «میشه از درد به عنوان پله‌ای برای بهبودی استفاده کرد»👌🏻👍🏻
خلاصه کتاب دنیای دوپامین
خلاصه کتاب دنیای دوپامین
خلاصه کتاب
دنیای دوپامین
پیداکردن تعادل در عصر زیاده‌روی‌ها آنا لمکی
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا فاطمه کاظمی
کتاب خیلی خوب پیش رفت اما یه چیزی که من درآخر متوجه نشدم اینه دقیقا حالا باید برای حفظ تعادل چیکار کنیم فکر میکنم باید بریم به سمت کنترل و دنبال راه فرار نگردیم اما حس میکنم کاش این بخش رو یکم بیشتر باز میکرد و شفاف تر درموردش صحبت میکرد
chekida | چکیدا ایوب قادری
به نظرم اول کتاب دوپامین با خواص شگفت انگیز رو بخونید بعد بیاین این کتاب رو مطالعه کنین. کتاب خوبی بود لذت بردم
chekida | چکیدا فاطمه ترابی
کتاب خوبی بود؛ یه جمله‌‌ای هم داشت که بنظرم جالب اومد «میشه از درد به عنوان پله‌ای برای بهبودی استفاده کرد»👌🏻👍🏻
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم