خلاصه کتاب دنیای دوپامین

پیداکردن تعادل در عصر زیاده‌روی‌ها
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا فاطمه ترابی
کتاب خوبی بود؛ یه جمله‌‌ای هم داشت که بنظرم جالب اومد «میشه از درد به عنوان پله‌ای برای بهبودی استفاده کرد»👌🏻👍🏻
chekida | چکیدا ایوب قادری
به نظرم اول کتاب دوپامین با خواص شگفت انگیز رو بخونید بعد بیاین این کتاب رو مطالعه کنین. کتاب خوبی بود لذت بردم
خلاصه کتاب دنیای دوپامین
خلاصه کتاب دنیای دوپامین
خلاصه کتاب
دنیای دوپامین
پیداکردن تعادل در عصر زیاده‌روی‌ها آنا لمکی
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا فاطمه ترابی
کتاب خوبی بود؛ یه جمله‌‌ای هم داشت که بنظرم جالب اومد «میشه از درد به عنوان پله‌ای برای بهبودی استفاده کرد»👌🏻👍🏻
chekida | چکیدا ایوب قادری
به نظرم اول کتاب دوپامین با خواص شگفت انگیز رو بخونید بعد بیاین این کتاب رو مطالعه کنین. کتاب خوبی بود لذت بردم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم