خلاصه کتاب حضور کامل

علم، هنر و تمرینات ذهن‌آگاهی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا امین موسوی
متوسط
chekida | چکیدا علی فرهودی
مفید بود
خلاصه کتاب حضور کامل درباره‌ی مایندفولنس و ذهن‌آگاهی
خلاصه کتاب
حضور کامل
علم، هنر و تمرینات ذهن‌آگاهی دایانا وینستون
۳۳ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا امین موسوی
متوسط
chekida | چکیدا علی فرهودی
مفید بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم