خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب حضور کامل

علم، هنر و تمرینات ذهن‌آگاهی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا امین موسوی
متوسط
خلاصه کتاب حضور کامل درباره‌ی مایندفولنس و ذهن‌آگاهی
خلاصه کتاب
حضور کامل
علم، هنر و تمرینات ذهن‌آگاهی دایانا وینستون
۳۳ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا امین موسوی
متوسط
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم