خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب عادات خوب عادات بد

دانشِ ایجاد تغییرات مثبت و ماندگار
۲۹ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا ناصر رضائی میرقائد
عالی
chekida | چکیدا سینا صالحی
خوب
chekida | چکیدا حجت دهقانی
خوب بود .از زحماتتون متشکرم.
خلاصه کتاب عادات خوب عادات بد
خلاصه کتاب
عادات خوب عادات بد
دانشِ ایجاد تغییرات مثبت و ماندگار وندی وود
۲۹ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا ناصر رضائی میرقائد
عالی
chekida | چکیدا سینا صالحی
خوب
chekida | چکیدا حجت دهقانی
خوب بود .از زحماتتون متشکرم.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم