خلاصه کتاب قلب آموزه‌های بودا

درد اجتناب‌ناپذیره اما رنج یه انتخابه
۴۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مسیحا بابادی
بسیار آموزه های مشابه ای بود در تمام ادیان این آموزه ها مرتب یادآوری می شود به نظر می رسد بیشتر ادیان چه بودا مسیحیت اسلام زرتشت وووو همگی راه و روش درست زیستن را آموزش داده اند اما بشر به حاشیه آن توجه بیشتری داشته تا اصول مهم آن
chekida | چکیدا بهتاب آریا
خوندن یا شنیدن این کتاب باعث میشه حقایقی که در ناخودآگاه به اونها واقف هستیم، از لایه های پنهان وجود به سمت خودآگاه ذهن حرکت کنن و مسیر تازه ای از درک و شناخت رو پیش رو بگذارن. ممنون از تیم چکیدا
chekida | چکیدا فریبا راد
خیلی دوست داشتم ممنون که این خلاصه با ارزش رو اینقدر زیبا برامون روایت کردید اگه امکانش هست آموزه‌های دیگری از بودا در دسترس هست در چکیدا بذارید مچکرم
خلاصه کتاب قلب آموزه های بودا از تیک نات هان در چکیدا / ترجمه کتاب The Heart of The Buddha's Teachings
خلاصه کتاب
قلب آموزه‌های بودا
درد اجتناب‌ناپذیره اما رنج یه انتخابه تیک نات هان
۴۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مسیحا بابادی
بسیار آموزه های مشابه ای بود در تمام ادیان این آموزه ها مرتب یادآوری می شود به نظر می رسد بیشتر ادیان چه بودا مسیحیت اسلام زرتشت وووو همگی راه و روش درست زیستن را آموزش داده اند اما بشر به حاشیه آن توجه بیشتری داشته تا اصول مهم آن
chekida | چکیدا بهتاب آریا
خوندن یا شنیدن این کتاب باعث میشه حقایقی که در ناخودآگاه به اونها واقف هستیم، از لایه های پنهان وجود به سمت خودآگاه ذهن حرکت کنن و مسیر تازه ای از درک و شناخت رو پیش رو بگذارن. ممنون از تیم چکیدا
chekida | چکیدا فریبا راد
خیلی دوست داشتم ممنون که این خلاصه با ارزش رو اینقدر زیبا برامون روایت کردید اگه امکانش هست آموزه‌های دیگری از بودا در دسترس هست در چکیدا بذارید مچکرم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم