خلاصه کتاب حسرت نمیخوریم

زندگی در کره‌ی شمالی چه رنگ و بویی داره؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا آیسان بقایی
خیلی متاسف شدم برای مردم کره ی شمالی، واقعا زندگی میلیونها آدم و نسلها نابود شد
chekida | چکیدا ناور کریم پور
بیست
chekida | چکیدا فرهاد کوهکن
خوب بود ولی کاش یخورده بیشتر بازمیکردین کتابو.بازم ممنونم.
سوالات متداول

خلاصه کتاب رو با معرفی کتاب اشتباه نگیر. برای نوشتن خلاصه کتاب، یه نفر کتاب رو می‌خونه و نکات مهمش رو استخراج می‌کنه و حاشیه‌ها رو حذف می‌کنه تا بتونی ۰ تا ۱۰۰ کتاب رو توی حداکثر ۲۰دقیقه بخونی و از نکاتش توی زندگی استفاده کنی.

این کتاب درباره‌ی زندگی سخت مردمی صحبت می‌کنه که به‌خاطر پروپاگاندای حکومت، فکر می‌کنن در اون‌سمت مرزها، بقیه‌ی ملت‌ها بدبختن و فقط کره‌ی شمالی هست که تونسته جلوی آمریکا و کاپیتالیسم مبارزه کنه. کتاب حسرت نمیخوریم زندگی روزمره و فقر کشنده‌ی مردمی رو نشون میده که به‌خاطر خفقان سیاسی، از دید دنیا پنهان مونده.

خلاصه کتاب حسرت نمیخوریم /  کتاب مرتبط با کره شمالی / کتاب درباره کره شمالی / کتاب های کمونیستی / کتاب nothing to envy
خلاصه کتاب
حسرت نمیخوریم
زندگی در کره‌ی شمالی چه رنگ و بویی داره؟ باربارا دمیک
۴۲ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا آیسان بقایی
خیلی متاسف شدم برای مردم کره ی شمالی، واقعا زندگی میلیونها آدم و نسلها نابود شد
chekida | چکیدا ناور کریم پور
بیست
chekida | چکیدا فرهاد کوهکن
خوب بود ولی کاش یخورده بیشتر بازمیکردین کتابو.بازم ممنونم.
سوالات متداول

خلاصه کتاب رو با معرفی کتاب اشتباه نگیر. برای نوشتن خلاصه کتاب، یه نفر کتاب رو می‌خونه و نکات مهمش رو استخراج می‌کنه و حاشیه‌ها رو حذف می‌کنه تا بتونی ۰ تا ۱۰۰ کتاب رو توی حداکثر ۲۰دقیقه بخونی و از نکاتش توی زندگی استفاده کنی.

این کتاب درباره‌ی زندگی سخت مردمی صحبت می‌کنه که به‌خاطر پروپاگاندای حکومت، فکر می‌کنن در اون‌سمت مرزها، بقیه‌ی ملت‌ها بدبختن و فقط کره‌ی شمالی هست که تونسته جلوی آمریکا و کاپیتالیسم مبارزه کنه. کتاب حسرت نمیخوریم زندگی روزمره و فقر کشنده‌ی مردمی رو نشون میده که به‌خاطر خفقان سیاسی، از دید دنیا پنهان مونده.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم