خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب هنر همه فن حریف شدن در احساسات

سوار بر احساسات؛ پیروز در زندگی
۴۱ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا alireza taheri
خوب
chekida | چکیدا سعید فرزامی
داشت یه چیزایی می‌گفت ولی نگفت
chekida | چکیدا نگار شریفی
خوب
خلاصه کتاب هنر همه فن حریف شدن در احساسات / جادوی احساس
خلاصه کتاب
هنر همه فن حریف شدن در احساسات
سوار بر احساسات؛ پیروز در زندگی مارک براکت
۴۱ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا alireza taheri
خوب
chekida | چکیدا سعید فرزامی
داشت یه چیزایی می‌گفت ولی نگفت
chekida | چکیدا نگار شریفی
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم