خلاصه کتاب هنر همه فن حریف شدن در احساسات

سوار بر احساسات؛ پیروز در زندگی
۴۱ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا رضا مهربخش
خوب بود
chekida | چکیدا فائزه بابایی
عالی
chekida | چکیدا رقیه براتی
خوب
خلاصه کتاب هنر همه فن حریف شدن در احساسات / جادوی احساس
خلاصه کتاب
هنر همه فن حریف شدن در احساسات
سوار بر احساسات؛ پیروز در زندگی مارک براکت
۴۱ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا رضا مهربخش
خوب بود
chekida | چکیدا فائزه بابایی
عالی
chekida | چکیدا رقیه براتی
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم