خلاصه کتاب پروپاگاندا

دستگاه تبلیغاتی حکومت‌ها چطور عمل می‌کنن؟
۳۹ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا amir habibi
بادرودوسپاس بالاخری یک ایده وتفکرنوین ومثبت وعالی درکسب وکارهای عرصه فضای مجازی دیدم که سعی درفروختن چیزی یاقانع کردنت برای هزینه کردن که صرفایک دسته سودمیبرند،نبودوعلاوه برکسب وکارسعی دربیداری ذهن جامعه داره عالی دمتون گرم
chekida | چکیدا بیژن شیوا
سلام بسیار عالی ولی فراموش نکنید بسیار عالی برای شروع نه پایان یعنی بگین دیگه بسه خوب شد عالی یعنی تلاش بیشتر و تلاش عالی ممنون
chekida | چکیدا elahe sheibani
خیلی عالی بود با توضیخات بیشتردر مورد کتاب موافق ترم که اگر نتونستم کتاب و بخونم درک درست تری ازش داشته باشم
خلاصه کتاب پروپاگاندا از ادوارد برنیز در چکیدا
خلاصه کتاب
پروپاگاندا
دستگاه تبلیغاتی حکومت‌ها چطور عمل می‌کنن؟ ادوارد برنیز
۳۹ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا amir habibi
بادرودوسپاس بالاخری یک ایده وتفکرنوین ومثبت وعالی درکسب وکارهای عرصه فضای مجازی دیدم که سعی درفروختن چیزی یاقانع کردنت برای هزینه کردن که صرفایک دسته سودمیبرند،نبودوعلاوه برکسب وکارسعی دربیداری ذهن جامعه داره عالی دمتون گرم
chekida | چکیدا بیژن شیوا
سلام بسیار عالی ولی فراموش نکنید بسیار عالی برای شروع نه پایان یعنی بگین دیگه بسه خوب شد عالی یعنی تلاش بیشتر و تلاش عالی ممنون
chekida | چکیدا elahe sheibani
خیلی عالی بود با توضیخات بیشتردر مورد کتاب موافق ترم که اگر نتونستم کتاب و بخونم درک درست تری ازش داشته باشم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم