خلاصه کتاب پروپاگاندا

دستگاه تبلیغاتی حکومت‌ها چطور عمل می‌کنن؟
۳۹ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا saanaaz Kn
عالی بود ممنون
chekida | چکیدا شهلا شیفته
عالیه
chekida | چکیدا پیمان علیزاده
خوب
خلاصه کتاب پروپاگاندا از ادوارد برنیز در چکیدا
خلاصه کتاب
پروپاگاندا
دستگاه تبلیغاتی حکومت‌ها چطور عمل می‌کنن؟ ادوارد برنیز
۳۹ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا saanaaz Kn
عالی بود ممنون
chekida | چکیدا شهلا شیفته
عالیه
chekida | چکیدا پیمان علیزاده
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم