خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب در باب کوتاهی زندگی

چطور از عمر کوتاهمون نهایت لذت رو ببریم؟
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا مهدی صابری
ه
chekida | چکیدا محمد رستمی
صحبت تکراری و شعاری
chekida | چکیدا سارا بی ریا
عالی بود چقدر چیزایی بود که دقیقا نیاز داشتم بشنوم
خلاصه کتاب در باب کوتاهی زندگی از سنکا در چکیدا
خلاصه کتاب
در باب کوتاهی زندگی
چطور از عمر کوتاهمون نهایت لذت رو ببریم؟ سنکا
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا مهدی صابری
ه
chekida | چکیدا محمد رستمی
صحبت تکراری و شعاری
chekida | چکیدا سارا بی ریا
عالی بود چقدر چیزایی بود که دقیقا نیاز داشتم بشنوم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم