خلاصه کتاب در باب کوتاهی زندگی

چطور از عمر کوتاهمون نهایت لذت رو ببریم؟
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا فاطمه کلائی
یکی از بهترین کتابهای چکیداست
chekida | چکیدا محمد حسین نگهبان
کتاب خوبیه دسته‌بندی و تفهیم خوبی داره
chekida | چکیدا سارا نیک شایان
عالی
خلاصه کتاب در باب کوتاهی زندگی از سنکا در چکیدا
خلاصه کتاب
در باب کوتاهی زندگی
چطور از عمر کوتاهمون نهایت لذت رو ببریم؟ سنکا
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا فاطمه کلائی
یکی از بهترین کتابهای چکیداست
chekida | چکیدا محمد حسین نگهبان
کتاب خوبیه دسته‌بندی و تفهیم خوبی داره
chekida | چکیدا سارا نیک شایان
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم