خلاصه کتاب در باب کوتاهی زندگی

چطور از عمر کوتاهمون نهایت لذت رو ببریم؟
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا حمیدرضا محمودی
تشکر .خوب بود .حرف اصلی کتاب تعادل در لذت ها و استفاده از تجربیات انسان های قدرتمند و همچنین انتخاب راه درست در زندگی بود که باعث استفاده مفید از عمرمون میشه .
chekida | چکیدا سارا بی ریا
عالی بود چقدر چیزایی بود که دقیقا نیاز داشتم بشنوم
chekida | چکیدا mohadeseh noori
خیلی خوب بود مثل یک قرص آرامش بخش بود تو این هیایو
خلاصه کتاب در باب کوتاهی زندگی از سنکا در چکیدا
خلاصه کتاب
در باب کوتاهی زندگی
چطور از عمر کوتاهمون نهایت لذت رو ببریم؟ سنکا
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا حمیدرضا محمودی
تشکر .خوب بود .حرف اصلی کتاب تعادل در لذت ها و استفاده از تجربیات انسان های قدرتمند و همچنین انتخاب راه درست در زندگی بود که باعث استفاده مفید از عمرمون میشه .
chekida | چکیدا سارا بی ریا
عالی بود چقدر چیزایی بود که دقیقا نیاز داشتم بشنوم
chekida | چکیدا mohadeseh noori
خیلی خوب بود مثل یک قرص آرامش بخش بود تو این هیایو
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم