خلاصه کتاب در باب کوتاهی زندگی

چطور از عمر کوتاهمون نهایت لذت رو ببریم؟
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا حمیدرضا محمودی
تشکر .خوب بود .حرف اصلی کتاب تعادل در لذت ها و استفاده از تجربیات انسان های قدرتمند و همچنین انتخاب راه درست در زندگی بود که باعث استفاده مفید از عمرمون میشه .
chekida | چکیدا سارا بی ریا
عالی بود چقدر چیزایی بود که دقیقا نیاز داشتم بشنوم
chekida | چکیدا محمد حسین نگهبان
کتاب خوبیه دسته‌بندی و تفهیم خوبی داره
خلاصه کتاب در باب کوتاهی زندگی از سنکا در چکیدا
خلاصه کتاب
در باب کوتاهی زندگی
چطور از عمر کوتاهمون نهایت لذت رو ببریم؟ سنکا
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا حمیدرضا محمودی
تشکر .خوب بود .حرف اصلی کتاب تعادل در لذت ها و استفاده از تجربیات انسان های قدرتمند و همچنین انتخاب راه درست در زندگی بود که باعث استفاده مفید از عمرمون میشه .
chekida | چکیدا سارا بی ریا
عالی بود چقدر چیزایی بود که دقیقا نیاز داشتم بشنوم
chekida | چکیدا محمد حسین نگهبان
کتاب خوبیه دسته‌بندی و تفهیم خوبی داره
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم