خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب تاریخ فلسفه

با دیدگاه بزرگترین فلاسفه‌ی تاریخ آشنا شو
۳۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا سید محمد یاسینی
کتاب خوبی بود
chekida | چکیدا رقیه براتی
خوب بود
chekida | چکیدا محمدصادق رمضانی
چکیده خوب و قابل فهم... .
خلاصه کتاب تاریخ فلسفه ویل دورانت / ترجمه کتاب Story of Philisophy
خلاصه کتاب
تاریخ فلسفه
با دیدگاه بزرگترین فلاسفه‌ی تاریخ آشنا شو ویل دورانت
۳۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا سید محمد یاسینی
کتاب خوبی بود
chekida | چکیدا رقیه براتی
خوب بود
chekida | چکیدا محمدصادق رمضانی
چکیده خوب و قابل فهم... .
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم