خلاصه کتاب تاریخ فلسفه

با دیدگاه بزرگترین فلاسفه‌ی تاریخ آشنا شو
۳۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا عبدالکریم یوسفی
کلیتی بود از اشاره به افکار و زندگی چند تن از فیلسوفان غرب که اول با یونان (سقراط، افلاطون و ارسطو) شروع میشه، اشاره ای به حدود ۲۰ قرن سلطه کلیسا و بعد فیلسوفان مدرن (بیکن، اسپینوزا، ولتر، شوپنهاور، کانت، نیچه)
chekida | چکیدا miad amirkhani
یعنی دم و بازدمتون گرم واقعا تو دنیایی که همه فکر لوده گی و مسخره بازی ان واقعا خیلی ممنونم از این پیج و وبسایت و اپلیکشن
chekida | چکیدا پویا فلاح نژاد
خیلی خلاصه شده بود و جا داشت زمان بیشتری حداقل دو تا سه برابر بیشتر در مورد این کتاب صحبت بشه
خلاصه کتاب تاریخ فلسفه ویل دورانت / ترجمه کتاب Story of Philisophy
خلاصه کتاب
تاریخ فلسفه
با دیدگاه بزرگترین فلاسفه‌ی تاریخ آشنا شو ویل دورانت
۳۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا عبدالکریم یوسفی
کلیتی بود از اشاره به افکار و زندگی چند تن از فیلسوفان غرب که اول با یونان (سقراط، افلاطون و ارسطو) شروع میشه، اشاره ای به حدود ۲۰ قرن سلطه کلیسا و بعد فیلسوفان مدرن (بیکن، اسپینوزا، ولتر، شوپنهاور، کانت، نیچه)
chekida | چکیدا miad amirkhani
یعنی دم و بازدمتون گرم واقعا تو دنیایی که همه فکر لوده گی و مسخره بازی ان واقعا خیلی ممنونم از این پیج و وبسایت و اپلیکشن
chekida | چکیدا پویا فلاح نژاد
خیلی خلاصه شده بود و جا داشت زمان بیشتری حداقل دو تا سه برابر بیشتر در مورد این کتاب صحبت بشه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم