خلاصه کتاب تاریخ فلسفه

با دیدگاه بزرگترین فلاسفه‌ی تاریخ آشنا شو
۳۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا زهرا دیلمی
عالی کاربردی مفید برای همه از زحمات شما سپاسگزارم
chekida | چکیدا رقیه براتی
خوب بود
chekida | چکیدا mahdi rahimi
بنظرم خیلی چکیده بود !
خلاصه کتاب تاریخ فلسفه ویل دورانت / ترجمه کتاب Story of Philisophy
خلاصه کتاب
تاریخ فلسفه
با دیدگاه بزرگترین فلاسفه‌ی تاریخ آشنا شو ویل دورانت
۳۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا زهرا دیلمی
عالی کاربردی مفید برای همه از زحمات شما سپاسگزارم
chekida | چکیدا رقیه براتی
خوب بود
chekida | چکیدا mahdi rahimi
بنظرم خیلی چکیده بود !
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم