خلاصه کتاب هنر زندگی

آرامش و آزادی در اینجا و اکنون
۲۷ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا علی فرهودی
عالی
chekida | چکیدا علی فرهودی
خوب
chekida | چکیدا مهدی مهری
بسیار عالی بود ممنون🙏
خلاصه کتاب هنر زندگی از تیک نات هان در چکیدا
خلاصه کتاب
هنر زندگی
آرامش و آزادی در اینجا و اکنون تیک نات هان
۲۷ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا علی فرهودی
عالی
chekida | چکیدا علی فرهودی
خوب
chekida | چکیدا مهدی مهری
بسیار عالی بود ممنون🙏
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم